De Geubel is al jarenlang de thuisbasis voor verenigingen en organisaties uit ’s Gravenmoer en omgeving. Een overzicht:

Fanfare Euterpe
Repeteert wekelijks in de Geubel en organiseert jaarlijks o.a. een rommelmarkt, een boekenmarkt, een nieuwjaarsbijeenkomst en uitwisselingsconcerten.
Website: www.fanfare-euterpe.nl

Oranjevereniging ’s Gravenmoer
De Geubel neemt een centrale plaats in bij de activiteiten van de Oranjevereniging, zoals de viering van Koningsdag, de dodenherdenking op 4 mei en de intocht van sinterklaas en om de vijf jaar de viering van bevrijdingsdag op 5 mei.
Website: www.oranjevereniging-sgravenmoer.nl

Kantkloskring “Het Molenwiekje”
Houdt de maandelijkse kringavonden in de Geubel en organiseert exposities.
Website: www.hetmolenwiekje.nl

Heemkundekring “Des Graven Moer”
Houdt ledenbijeenkomsten en organiseert exposities en andere bijeenkomsten in de Geubel.
Website: www.heemkunde-sgravenmoer.nl

Stichting Open Bejaardenwerk ’s Gravenmoer
Organiseert in de Geubel activiteiten voor senioren, zoals wekelijks een sjoelmiddag en maandelijks een middag met wisselende thema’s en aansluitend het Eetpunt, een gezamenlijke maaltijd voor senioren.

Dorpsraad ’s Gravenmoer
Houdt alle openbare vergaderingen, themabijeenkomsten enz. in de Geubel.
Website: www.dorpsraadsgravenmoer.nl

Kleindierenvereniging “Nooit te Goed”
Organiseert in de Geubel jaarlijks in december een goed bezochte kleindierententoonstelling.

Kaaikrakers
Een blaas- en dweilorkest uit Oosterhout, dat hun wekelijkse repetities houdt in de Geubel.
Website: www.kaaikrakers.nl

Zumba Gold
Zumba Gold voor senioren brengt fitness en dans samen in één effectieve workout. Wekelijks in de Geubel o.l.v. Corrie van Hees.

Theek 5 Dongen
Wekelijks ophaal- en inleverpunt van boeken van de bibliotheek Dongen in combinatie met een voorleesuurtje voor kinderen van 0 – 4 jaar. Cursussen “Klik en Tik” en andere activiteiten.
Website: www.theek5.nl

DE GEUBEL

Hoofdstraat 4
5109 AC  ’s Gravenmoer
info@degeubel.nl