Waar mensen samenkomen ligt het hart van de gemeenschap – M. Baijens

Een stukje geschiedenis
De geschiedenis van Dorpshuis De Geubel voert terug naar het jaar 1872, het jaar waarin het gebouw zijn plaats kreeg aan het dorpsplein in het hart van ’s Gravenmoer. Toen nog niet als dorpshuis maar als De Openbare School. Het schoolgebouw heeft altijd ook een openbare functie gehad, diverse verenigingen maakten dankbaar gebruik van de zaal voor repetities en uitvoeringen en zowel in als rondom het gebouw werden publieke feesten gevierd.

Nadat in de 1954 werd vastgesteld dat het gebouw in slechte staat verkeerde werd besloten tot nieuwbouw van een schoolgebouw aan de Molendijk. Het oude schoolgebouw kreeg in 1958 een nieuwe bestemming, deels als brandweerkazerne, deels als dorpshuis.

Omstreeks 1965 krijgt het gebouw haar huidige naam ‘De Geubel’. De naam is afgeleid van een 17e-eeuws scheepstype: de geubelschepen, waarmee voornamelijk turf en hooi werden vervoerd naar Holland en Zeeland.

In de volgende decennia groeide het dorpshuis uit tot hèt cultureel en maatschappelijk centrum van het dorp en is het voor vele doeleinden gebruikt: als gymzaal, als kerkgebouw en als stemlokaal voor verkiezingen. Er is gefeest en getrouwd en het heeft onderdak geboden aan veel verenigingen voor repetities, uitvoeringen, exposities en vergaderingen.

In 1996 – vlak voor de gemeentelijke herindeling op 01-01-1997 – is de Geubel grondig verbouwd tot het gebouw, dat het anno 2021 nog steeds is. Deze verbouwing was één van de laatste “wapenfeiten” van het gemeentebestuur van het toen nog zelfstandige ’s Gravenmoer

Exploitatie van De Geubel
De Geubel wordt geëxploiteerd door Stichting De Geubel. Voor informatie kunt u contact met ons opnemen. U krijgt zo snel mogelijk een reactie. Ons doel is om iedereen in ‘s Gravenmoer en omgeving enthousiast te maken voor de Geubel. Door samen activiteiten te organiseren bevorderen we de saamhorigheid, houden we onze inwoners maatschappelijk betrokken en het cultureel en historisch erfgoed van ons mooie dorp in stand!

DE GEUBEL

Hoofdstraat 4
5109 AC  ’s Gravenmoer
info@degeubel.nl